Obsah

Ezoterická Egyptsko – Atlantidská škola
( ucitel Ida Di Donato )


EGYPTSKA' šKOLA
( Ucitel Ida Di Donato )

K N I H Y :
HINDU TRADITION
STIGMATIZOVANý
GIORGIO BONGIOVANNI
UFO : NEKONECNÁ PRAVDA
Svedectví prímých kontaktu s lodemi a
kosmickými bratry
KRUHY V OBILě

 

Egyptsko – Atlantidská iniciacní tradice


Klícem k ucení podle této prastaré tradice je otevrení srdce. Láska, jež je nekonecným procesem, je esencí veškerých projevu. Odpojením se od nižších mentálních úrovní, jimiž jsou ego, osobnost, rozum a smysly, žák objeví a pozná nové skutecnosti, jež mu byly dríve nedostupné. Tato tzv. iniciacní smrt predstavuje pro nás nabytí nové úrovne vedomí v jeho nekonecné vesmírné existenci. Tento prechod dává impuls k otevrení se a schopnosti videní sedmi aur (caker), predchozích životu a také možnost navázání kontaktu s bratry z jiných svetu, manifestujících se ve formách kulovitých ci jako zárící siluety ruzných barev.

Prostrednictvím výuky telepatie a psychometrie se v žákovi vytríbí jeho veštecký dar. V oblasti lécebných technik je predávána schopnost využití lécebné energie rukou, kyvadla v oblasti Caker, lécivých kamenu a jasnovidnosti, diagnostiky a predávání energie tak, aby mohlo dojít k harmonizaci a k lécení. Je možné naucit se pracovat na dálku - prostrednictvím fotografie nebo pouhým vibracním vyslovováním jmen osob, jimž je treba pomoci. Pro ty, kdož jsou pripraveni, zde existuje také možnost zažít zkušenost oddelení se od vedomého tela, tedy prenesení se z úrovne telesné a smyslové na úroven astrální.

Úcelem ucení je rozvinutí a využívání vetšinou dávno zapomenutých schopností, které jsou nám všem vlastní. Preje si, aby každý žák dosáhl úrovne uvedomení si svého kosmického puvodu uprostred univerzálního, jednotného bratrství. Bytosti, které si jsou vedomy svého božského puvodu, realizují svuj karmický zámer s láskou a laskavostí, a to nejen vuci svým vlastním bratrum a sestrám, ale vuci všem existujícím formám. Ve jménu lásky – Boha se každodenní život stane pramenem sjednocení, míru a bratrství všech, kdož na této planete žijí. Na konferencích na téma Zasvecení podle egyptsko- atlanidské tradice je publiku dána možnost zažít prímá setkání s bratry z jiných svetu prostrednictvím Idy Di Donato. Všem, kdo mají o podobné a mnohé další zkušenosti zájem a chtejí je prohloubit, budou dány podrobné informace v prubehu úvodní konference na dané téma.


SEMINÁRE

Semináre jsou založeny predevším na praktické cinnosti. Reálne se na nich zažívají zkušenosti, týkající se témat, která jsou uvedena níže:

První den – První stupen
Otevrení tretího oka neboli jasnovidnosti, videní aury, sedmi barev, videní dvojitého. Zkušenost predešlých životu, kontakt s vesmírnými bratry. Vymizení fyzického tela pri príprave na astrální cestování.

Druhý den-Druhý stupen
Cvicení jasnovidnosti, psychometrie, telepatie. Procitování duševních stavu a energetických polí na jemnohmotné úrovni prostrednictvím osobní interakce s druhými. Harmonická a disharmonická pole/místa, užití kyvadla z krištálu ke kontrole ci overení vhodnosti ci nevhodnosti potravin, bylin, energie prostredí.

Tretí den –Tretí stupen
Užití jasnovidnosti k diagnóze a lécení, rezonancní techniky, kyvadlo v oblasti caker, pranoterapie. Užití krištálu na fyzická a jemnohmotná tela v blízkosti jednotlivcu , zjištování jejich harmonie ci disharmonie. Uzdravovací schopnost pyramidy a minerálu.

Ctvrtý den – Ctvrtý stupen
Užití jasnovidnostisti k diagnóze a lécení na dálku, pocínaje od fyzických až po jemnohmotná tela. Pyramidální projekce. Konflikty a vyrovnávání/harmonizace. Astrální cestování prostrednictvím dechových technik a v pyramide.


Výše uvedená témata jsou jen cástecnou ukázkou toho, co bude na seminárích praktikováno.

K úcasti na seminárích je nezbytné mít s sebou:

1 a 2 den – pohodlný polštár, prikrývka, karimatka sloužící pro položení se na zem, blok na zápisky a psací potreby, byliny a esenzialní oleje, minerály (ametyst, krištály, tygrí oko, jaspis atd. atd.), vzorky jídla na testovaní, velké bílé krištály, krištálové kyvadlo, pro psychometrii tri malé predmety, s jejichž minulostí jsme obeznámeni (ne minerály, ne foto), biotensor (kdo jej má).

3 a 4 den – pohodlný polštár, prikrývka, karimatka sloužící pro položení se na zem, blok na zápisky a psací potreby, byliny a esenzialní oleje, minerály (ametyst, krištály, tygrí oko, jaspis atd. atd.), vzorky jídla na testovaní, velké bílé krištály, krištálové kyvadlo, pro psychometrii tri malé predmety, s jejichž minulostí jsme obeznámeni (ne minerály, ne foto), biotensor (kdo jej má).

Na seminári si budete moci zakoupit knihy pojednávající o výše uvedených tématech, krištálová kyvadla, minerály. V prípade zájmu o úcast na seminárích ci prezenci Idy v CR a SR kontaktujte.


Pokud chcete zorganizovat nejaký takový kurz v CR nebo SR,
prosím kontaktujte ucitele Ida Di Donato v anglictine:

tel.+39 349 39 68 862